فصلنامه سرامیک ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  اهداف و زمینه ها

  مجله علمی- ترویجی فصلنامه سرامیک ایران با هدف گسترش علم و فن آوری سرامیک و ارتباط ما بین متخصصان داخلی انتشار می یابد. زمینه های مورد نظر نشریه کلیه پژوهشهای علمی و صنعتی در حوزه سرامیک های سنتی و مدرن می باشد که علاوه برداشتن ارتباط منطقی ما بین نتایج، نگاه صنعتی نیز در آن لحاظ شده باشد. این نشریه تعداد محدودی مقالات مروری محققین برجسته را نیز می پذیرد و همچنین از کلیه محققین و متخصصین دعوت می گردد که در زمینه تهیه اخبار، تازه های سرامیک، گزارش های علمی و کنفرانس ها انجمن سرامیک را یاری نمایند.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سرامیک ایران:
http://jicers.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب