فصلنامه سرامیک ایران- اطلاعات تماس
نشانی و تلفن ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:تهران_نارمک_دانشگاه علم و صنعت ایران_دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم_انجمن سرامیک ایران.

تلفن 77899399-021

دفتر ملایر  : دانشگاه ملایر گروه مهندسی

09398939152  

مسیول نشریه خانم پیریایی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سرامیک ایران:
http://jicers.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب