فصلنامه سرامیک ایران- اطلاعات تماس
نشانی و تلفن ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران_نارمک_دانشگاه علم و صنعت ایران_دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم_انجمن سرامیک ایران

ایمیل: infojicers.ir

تلفاکس : ۰۲۱-۷۷۸۹۹۳۹۹

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سرامیک ایران:
http://jicers.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب