:: جلد 2، شماره 34 - ( 2-1392 ) ::
جلد 2 شماره 34 صفحات 69-77 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر نوع و درصد مواد اولیه بر روی
محمد حسین زاده، رحیم نقی زاده، کسری فراهانی، سانویر سهاکیان
چکیده:   (7325 مشاهده)
بدنههای کوراندو م- مولایت در حوزه سرامی کهای مهندسی و همچنین دیرگدازها بسیار مطرح م یباشند. این بدن هها استحکام گرم و مقاومت شو کحرارتی بالایی دارند و در محفظه احتراق توربین گازی تولید برق مصرف م یگردند. هدف از این تحقی ق طراحی فرمولاسیون بهینه برای رسیدن بهخواص فوق بود. بدین منظور مواد اولیه مختلف شامل آلومینای تبولار، آندالوزیت، مولایت زینتری و ذوبی ب هعنوان مواد اصلی و افزودن یهای رس، آلومینای راکتیو و میکروسیلیس در فرمولهای مختلف مورد ارزیابی از نظر خاصیت مهم مقاومت به شو ک حرارتی در این کاربرد خاص قرار گرفتن د. سپس فرمول بهینه از نظر خاصیت فوق انتخاب شد و مورد ارزیابی و مقایسه با یک نمونه خارجی از نظر خواص فیزیکی، مکانیکی سرد و گرم و خواص حرارتی قرار گرف ت. نتایج نشان 58 درص د وزنی آلومینای تبولار - 40 درصدوزنی مولایت ذوبی و 60 - داد که فرمولاسیون حاوی 42 1700° در اتمسفر معمولی بهترین نتیجه را از نظر مقاومت در برابر شوک حرارتی C پس از پخت در 13 و استحکام خمشی گرم MPa دارا م یباشد. این بدنه از نظر استحکام خمشی سرد برابر 6/1 را داشت که نمایشگر خواص ×10-6 1/°C 10 و ضریب انبساط حرارتی MPa ،1200°C مناسبی در مقایسه با نمونه خارجی بود.
واژه‌های کلیدی: کوراندوم- مو لایت، دیرگداز، تور بین گا زی، استحکا م خم شی، مقاوم ت شو
متن کامل [PDF 996 kb]   (1514 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۸ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۸


XML     Printجلد 2، شماره 34 - ( 2-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها